دپارتمان پشتیبانی

گروه پشتیبانی و نگهداری این شرکت، وظیفه پشتیبانی فنی، اعم از ارتقاء سیستم یا برطرف کردن مشکلات پیش آمده در کمترین زمان ممکن با ارائه راه کارهای فنی مناسب را دارد.
گروه امنیت شبکه در کنار سایر عوامل دپارتمان شبکه وظیفه طراحی و اجرای راهکارهای مختلف امنیتی در رده ها و لایه های مختلف جهت پیاده سازی سناریوهای امنیتی و نیز ارتقاء دائم سیستم با گذشت زمان را دارد.