صفحه اصلی حوزه های فعالیت

ماموریت این شرکت پاسخگویی به نیازهای مشتریان در حوزه ICT و ملزومات اداری و همچنین در زمینه تامین تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات و اجرای پروژه های مخابراتی بر حسب نیازمندی مشتریان و کارفرمایان از جدیدترین و کارآمدترین برندهای روز دنیا است . هدف ما دستیابی به اندیشه های نو و خلاقیت در این صنعت می باشد که جهت تحقق این امر دپارتمان های زیر را تشکیل داده ایم: